12.11.2020 | KLO 09:30 – 10:15

Valitse
B2B-verkkokauppa kerralla oikein

Kasvata myyntiä ja kehitä asiakaskokemusta modernilla B2B-verkkokaupalla. 
TO 12.11.2020
9.30 - 10.15
Maksuton
Image
Puheenaiheita:
  • Katsaus B2B-verkkokaupan nykytilaan
  • Mitä kyvykkyyksiä B2B-verkkokauppa tarvitsee menestyäkseen?
  • Millaisia haasteita B2B-organisaatiot kohtaavat online-myynnissä?

Tietoa webinaarista: 

Suuri osa suomalaisista B2B-organisaatioista ei ole hyödyntänyt modernin online-myynnin mahdollisuuksia. Joko yrityksillä ei ole yritysmyyntiin tarkoitettua verkkokauppaa lainkaan tai sitten niillä on käytössään kallis ja vaikeasti hallittava järjestelmä, jolloin ne jäävät paitsi modernin B2B-kauppapaikan hyödyistä. Näitä hyötyjä ovat mm. automatisoidut prosessit ja parempi asiakaskokemus, jotka näkyvät yritykselle kasvaneina katteina ja lisääntyneenä myyntinä.

Modernin B2B-verkkokaupan suunnittelu lähtee asiakkaan koko elinkaaren huomioimisesta, alkaen asiakkaan houkuttelemisesta ja jatkuen asiakasuskollisuuden luomiseen ja asiakkuuden kasvattamiseen. Toimiva digitaalinen kauppapaikka ei useinkaan ole irrallinen myyntikanava, vaan se tukee jo olemassa olevan myyntihenkilöstön työtä lisäten tehokkuutta ja skaalautuvuutta. Säästöjä ja toiminnallista tehokkuutta verkkokaupasta saadaan vasta, kun se on integroitu muihin yrityksen järjestelmiin, jolloin tuote- ja asiakastiedot sekä muu sisältö löytyvät yhdestä paikasta.

Tässä webinaarissa käymme läpi mitä tulee pitää mielessä B2B-verkkokauppaa valittaessa. 

Pohdimme mm. seuraavia aiheita:
  • Katsaus B2B-verkkokaupan nykytilaan.
  • Mitä kyvykkyyksiä B2B-verkkokauppa tarvitsee menestyäkseen?
  • Millaisia haasteita B2B-organisaatiot kohtaavat online-myynnissä?
  • Esimerkkejä onnistuneista B2B-verkkokauppatoteutuksista.
Jos sinulla on kysyttävää webinaariin liittyen, voit olla yhteydessä: [email protected].
 
 Tule mukaan webinaariin:
Torstaina 12.11.2020, kello 9.30 - 10.15. 

Puhuja:

Markus Lyyra
Alliance manager
Markus vastaa Liferayn pohjoismaisista kumppanuuksista, eli huolehtii yhteistyöstä Liferayn ja sen sertifioitujen kumppaniyritysten välillä. Liferayn kumppanit auttavat organisaatioita hyödyntämään Liferayn teknologiaa liiketoiminnoissaan, esimerkiksi B2B-verkkokaupoissa.