Home
 / 
Blog
 / 
 / 
Digitaalinen sisältö ja verkkokauppa-alusta muodostavat yhdessä parempia asiakaskokemuksia
1 Min Read

Digitaalinen sisältö ja verkkokauppa-alusta muodostavat yhdessä parempia asiakaskokemuksia

Image
Share

Nykypäivän asiakas tahtoo enenevissä määrin päästä käsiksi tuotteisiin ja palveluihin itsenäisesti, oman tahtonsa ja mielenkiintonsa mukaan. Vuorovaikutusta myyjän kanssa vältetään ja sitä halutaan yhä harvemmin etenkin ostopolun alkuvaiheessa, jolloin asiakas mieluummin testaa ja tutkii tuotteita itsenäisesti. Kun omien kokemusten hallinta ja päätöksenteko ovat yksilölle entistä tärkeämpiä, tarkoittaa se samalla sitä, että yritysten on muutettava lähestymistapaansa digitaalisessa kaupankäynnissä.

Kuluttajien tarve tutustua itsenäisesti tuotteisiin ennen myyntihenkilön kanssa vuorovaikuttamista tarkoittaa sitä, että online-sisällön ja verkkokauppa-alustan saumaton yhteys on entistä korostetummassa asemassa. Ymmärtämällä, kuinka vaikuttava digitaalinen sisältö ja hyvin suunniteltu verkkokauppakokemus toimivat yhdessä, voivat yritykset läpi toimialojen muokata digitaalista läsnäoloaan paremmin asiakkaidensa tarpeita vastaaviksi. 

Asiakaspolun tukeminen digitaalisen sisällön avulla

Online-asiakaspolku sisältää monenlaisia kohtaamispisteitä sosiaalisesta mediasta verkkosivujen ja -kaupan selailuun. Parhaimmillaan polku johtaa tuotteen tai palvelun ostamiseen. Rajat eri kohtaamispisteiden välillä ovat entistä häilyvämmät kun sisältöä, kuten sähköposti- ja verkkosivupromootioita, integroidaan entistä enemmän tuotedemoihin ja ostotapahtumiin. Kun digitaalista sisältöä on kaikkialla, on yritysten varmistettava, että he luovat arvoa tuottavaa ja laadukasta sisältöä. Asiakaspolkua voi tukea noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Tuo markkinointi- ja tuotetiimit yhteen

Informatiiviset verkkosivut, hyödylliset blogit ja tutoriaalit, tuotevideot ja monet muut sisällöt voivat kaikki toimia tärkeässä asemassa, kun potentiaaliselle asiakkaalle halutaan tarjota arvoa tuottavaa ja laadukasta sisältöä. Tämä vaatii kuitenkin tiivistä yhteistyötä markkinointi- ja tuotetiimin välillä, jotta tarvittavat sisällöt saadaan toteutettua oikein ja digitaalista kaupankäynnin strategiaa tukien. Jos tuote- ja markkinointitiimit työskentelevät sen sijaan itsenäisesti saman tuotteen parissa, voivat tiimit luoda toisistaan tietämättä päällekkäisiä materiaaleja ja erilaisia termejä sekä puhekieltä. Tällainen tilanne on omiaan hämmentämään asiakasta ja heikentämään asiakaskokemusta. Yhdessä työskenteleminen on tärkeässä asemassa yhdenmukaisen kokemuksen rakentamisessa. 

2. Tarjoa arvokasta tietoa, älä myy

Vaikka sisällön pääasiallinen tarkoitus on auttaa potentiaalista asiakasta ostopäätöksen tekemisessä, ei sen pitäisi olla luonteeltaan myyvää. Kaikkein arvokkain sisältö, minkä asiakas voi löytää päätöksentekovaiheessa on sisältö, joka antaa hänelle relevantin, informatiivisen kokemuksen. eZ Systems mainitsee, että tällainen sisältö korostaa parhaimmillaan tuotteen hyötyjä ja arvoja yksityiskohtaisten tuote- ja hintatietojen sijaan. Kun potentiaalinen asiakas haluaa oppia lisää esimerkiksi tietystä yrityksestä tai yksittäisestä tuotteesta, on tarjottavan sisällön annettava heille kattavasti tietoa ehtoja asettamatta.

3. Rakenna hyvä suhde online-vierailijoihin

Parhaimmillaan yrityksen tarjoama, erinomainen sisältö kasvattaa potentiaalisen asiakkaan luottamusta niin yritykseen kuin tuotteeseenkin - jokaisessa asiakaspolun vaiheessa. Tälläisissä tapauksissa suhde asiakkaaseen muodostuu jo ennen ensimmäistä ostokertaa. Jos asiakkaalla on hyvä suhde yritykseen, ostaa hän todennäköisimmin uudelleen ja näkee yrityksen tärkeänä tiedon lähteenä. 

Luo parempia asiakaskokemuksia Liferay Commercen avulla 

Vaikka online-sisältö ja verkkokauppa-alusta näyttäytyvät eri käyttäjille eri tavalla, on niiden yhdistäminen back-endinä kriittistä yhdenmukaisen ja sujuvan asiakaskokemuksen kannalta. Kun kaupankäynnin ratkaisu ja verkkosivusisältö rakennetaan yhdelle, yhteiselle alustalle, voivat yritykset personoida asiakaskokemuksia kiinnostuksen kohteisiin perustuen. Lisäksi yleisön käyttäytymistä voidaan ymmärtää paremmin alustan tarjoaman datan avulla ja ohjata heitä sen avulla luonnollisemmin kohti ostopäätöstä - horjuttamatta asiakkaiden tarvetta tiedon itsenäiseen hankkimiseen.

Liferay Commerce auttaa yrityksiä rakentamaan intuitiivisiä online-ostokokemuksia. Yksinkertaista asiakaspolkuja helppojen checkout-prosessien, räätälöitävissä olevien hinnoitteluiden, katalogien ja monen muun ominaisuuden avulla. Personoimalla asiakkaiden kokemusta ja hallitsemalla sisältöä ja verkkokauppa-alustaa back-endinä, yritykset voivat menestyä entistä paremmin digitaalisen kaupankäynnin tavoitteissa.

Originally published
September 13, 2019
 last updated
December 17, 2021
Topics:
Want more Digital Experience Insights and news?

Related Content

120d435c-fafa-498a-8542-1254642d4418
Kuinka valitset B2B-yrityksen tarpeisiin sopivan verkkokauppa-alustan
1 Min Read
September 13, 2019
e735f71f-abc1-4dff-a3da-f733a7aaff3b
B2B-verkkokaupan edut ja haasteet
3 Min Read
September 10, 2019

Want more Digital Experience Insights and news?